Projekt HRV


Jesteśmy zespołem naukowców z Uniwersytetu SWPS, których interesują różne aspekty dobrostanu człowieka.

Aktualnie w ramach badań statutowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS realizujemy projekt dotyczący parametrów fizjologicznego odpowiednika samopoczucia (HRV).


ZESPÓŁ
na zdjęciu od prawej:
dr hab., prof. USWPS Ewa Gruszczyńska
mgr Mateusz Banaszkiewicz
mgr Kinga Beczek
dr Anna Siwy-Hudowska
mgr Natalia Ziółkowska

Kontakt: jakminalmidzien.swps@gmail.com


Przydatne informacje na temat HRV:
Heart rate variability: A new way to track well-being

Mccraty, R., Shaffer, F. (2015). Heart Rate Variability: New Perspectives on Physiological Mechanisms, Assessment of Self-regulatory Capacity, and Health Risk. Global Advances in Health and Medicine, 4 (1), 46-62.