Acknowledgements

Hi everyone,

on behalf of SWPS University thank you for participating in my workshop “Mental Health Matters” in Wrocław.

Below I posted slides from the workshop (with some additional information), materials and recommended readings.

Warmly,
Mateusz

Slides from the workshop: link

Autogenic Training (Polish): Link

Mindfulness Meditation by Jon Kabat-Zinn (English): Link

Exercises we did during the workshop: Link (ang), Link (pl)

Books

Bolton, R., Bolton, D. G. (2009). People Styles at Work: Making Bad Relationships Good & Good Relationships Better. Amacom.

Bloom, P. (2017). Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem. Charaktery. English version

Fredrickson, B. (2011). Pozytywność: Naukowe podejście do emocji, które pomaga   zmienić jakość życia. Wydawnictwo Zysk i S-ka. English version

Król-Fijewska, M., Fijewski, P. (2013). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.

Rosenberg, M. B. (2008). Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy. Warszawa: Czarna Owca. English version

Siegel, D., R. (2011). Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. English version

Von Thun, F. S. (2003). Sztuka Rozmawiania. Analiza zaburzeń. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lectures

(eng) Listening to shame / Link /

(pl) Siła pozytywnych emocji / Link /

(pl) Siła wartości / Link /

Articles

(pl) Polska Agencja Prasowa / Czy wyładowanie złości jest zdrowe?/ Link /

Neewsweek Psychologia / Śmiech przez łzy / Link (pl) / Link (ang) /

(eng) It Is Good To Be Stressed: Improving Performance And   Body Responses by stress reappraisal. Journal Of Education, Health And Sport, 7(4), 447-453. Link

(eng) Resentful and reflective coping with arbitrary authority and blood pressure: Detroit. Link

(eng) Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 104, 4, 716–733. Link