Te czasy już dawno minęły

W klasycznym badaniu z 1968 roku badacz Philip Goldberg wykazał, że uprzedzenia i stereotypy wobec kobiet są tak silnie zakorzenione w społeczeństwie, że kobiety same również zaczęły traktować się jako gorsze i mniej inteligentne od mężczyzn. Goldberg prosił uczestniczki badania o ocenę przekazanych im prac naukowych pod względem stylu języka i prezentowanej wiedzy. Jedna grupa otrzymała prace podpisane nazwiskami kobiet, druga identyczne podpisane nazwiskami mężczyzn. Prace naukowe, których autorstwo było przypisane kobietom, zostały ocenione znacznie niżej niż te same z przypisanym autorstwem mężczyzny.

Warto pamiętać, że te czasy dawno minęły.

Goldberg, P. (1968). Are women prejudiced against women? Trans-action, 5, 28–30

Zostańmy w kontakcie:
INSTAGRAM
YouTube
Facebook
LinkedIn