Co sprawiło, że Finlandia to najbardziej odporny kraj na fake newsy?

Finlandia traktuje konieczność walki z fake newsami na tyle poważnie, że naukę weryfikacji informacji rozpoczyna się w niej już w szkole podstawowej.

W finlandzkich szkołach średnich od 2016 roku powszechnym jest przedmiot rozwijający zdolność do krytycznego myślenia i pozyskiwania informacji z wielu źródeł.

Młodzież uczy się z jaką łatwością można zakłamywać informacje posługując się obrazem, jak wygląda manipulowanie interpretacją statystyk, jak łatwo można wywierać wpływ poprzez określone słowa.

Te umiejętności są następnie świadomie wykorzystywane w nauce różnych przedmiotów szkolnych.

Celem jest wzmacnianie zdolności i postawy sprzyjającej krytycznemu myśleniu, sprawdzaniu faktów, poprawnemu interpretowaniu i ocenie informacji docierających z różnych źródeł.

Według Rocznego Indeksu mierzącego odporność na fake newsy w 35 europejskich krajach, w 2021 roku Finlandia uzyskała najwyższy wynik. Zaraz za nią Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia. Polska jest 17ta na liście.

Jakie pytania warto zadawać dzieciom i nauczyć je by posługiwały się nimi same?

– Kto wyprodukował tę informację?

– W jakim celu to zrobił?

– Kiedy została opublikowana?

– Co jest jej prawdziwym przekazem?

– Do kogo jest skierowana?

– Na czym została oparta?

– Czy są dowody na jej prawdziwość, czy jest jedynie czyjąś opinią?

– Czy można ją zweryfikować w innym miejscu?

 

Source: Open Society Institute