Czy 4-dniowy tydzień pracy jest możliwy?

Przeszło Wam kiedykolwiek przez myśl, by pracować jedynie 4 dni w tygodniu? Mnie tak🙂

Być może kiedyś i nam się to uda😎

W 2018 roku Andrew Barnes założyciel Nowozelandzkiej firmy Perpetual Guardian zatrudniającej ok. 250 osób potraktował poważnie wnioski z kilku globalnych raportów dotyczących produktywności. Zastanawiał się czy udostępnienie pracownikom jednego dnia na skoncentrowanie się na życiu prywatnym będzie sprzyjało ich koncentracji i produktywności w pracy w pozostałych dniach. Na sześć tygodni firma wprowadziła 4-dniowy tydzień pracy w swoich 16 lokalizacjach przy utrzymaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Skuteczność interwencji monitorowali badacze z The University of Auckland i Auckland University of Technology (AUT).

Wykazali, że w jej rezultacie u pracowników obniżył się poziom dystresu, wzrosło zaangażowanie, poczucie podmiotowości w pracy oraz zadowolenie z życia. Pod koniec 2018 roku firma na stałe wprowadziła 4-dniowy tydzień pracy.

Źródło: Perpetual Guardian’s 4-day workweek trial: Qualitative research analysis. University of Auckland Business School.