Czy nuda w pracy skraca nam życie?

Badacze z University College London zaobserwowali związek pomiędzy nudą, a długością życia. Analizowali dane gromadzone przez trzy lata dotyczące 7 500 urzędników w wieku od 35 do 55 roku życia. Wykazali, że osoby, które deklarowały subiektywny, wysoki poziom nudy w pracy na przestrzeni 20 lat miały 37% wyższe ryzyko śmierci niż osoby, które subiektywnie nie nudziły się w pracy.


Wygląda na to, że nuda jest stanem, który obniża satysfakcję i demotywuje, co sprzyja niekorzystnym dla zdrowia zachowaniom mających na celu zmniejszenie psychicznego dyskomfortu. Chodzi tu np. o regularne picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych lub palenie papierosów, które w tym przypadku długofalowo były związane z wyższym ryzykiem śmierci w wyniku chorób układu krążenia.


Jeśli praca zawodowa wywołuje u nas przewlekłe subiektywne poczucie nudy, warto aktywnie poszukiwać aktywności, które dają nam poczucie sensu i różnorodności. 


Britton, A., Shipley, M. J. (2010). Bored to death? International Journal of Epidemiology, 39(2), 370–371.