Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Chcesz odkładać więcej? Zaangażuj przyjaciela.

Styl życia

Badacze Kast, Meier i Pomeranz sprawdzali skuteczność strategii wspierających w odkładaniu pieniędzy. W jednym z badań uczestnikami było 873 mających niskie dochody, początkujących mikroprzedsiębiorców żyjących w Chile. Na czas badania zostali losowo dobrani w pary, by przez 3 miesiące za każdym razem, gdy jedna osoba z pary złoży depozyt na koncie oszczędnościowych, druga osoba otrzyma wiadomość sms informującą o tym fakcie.

W skrócie: za każdym razem, gdy jeden z „kumpli od oszczędzania” osiągnął sukces, drugi był o tym informowany. W tym okresie częstotliwość z jaką uczestnicy deponowali środki na kontach oszczędnościowych była istotnie wyższa niż w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mieli „kumpla od oszczędzania”.

Jak widać wspólne angażowanie się może być pomocne nawet w tak osobistej czynności jak oszczędzanie pieniędzy. Co ciekawe skuteczność opisanej interwencji była znacznie wyższa, niż inna strategia: mobilizowanie do oszczędzania poprzez wysokie oprocentowanie wpłaconych środków.

Kast, F., Meier, S., Pomeranz, D. (2012). Under-Savers Anonymous: Evidence on Self-Help Groups and Peer Pressure as a Savings Commitment Device. Harvard Business School Working Paper, 12-060, 1-48.

Zostańmy w kontakcie:
INSTAGRAM
YouTube
FaceBook
LinkedIn

Zapisz się do newslettera

.