Chcesz się skutecznie zrelaksować? Zaplanuj trzydniową wycieczkę o znamionach przygody.

 
Badacze Chang, Davidson Conklin i Ewert chcieli sprawdzić czy krótkie, aktywnie spędzone wyjazdy podczas, których człowiek może oderwać się od codzienności, przyczynią się do psychicznego i fizjologicznego zrelaksowania uczestników badania.
 
W ich badaniu wzięło udział 33 studentów collegu. Studenci uczestniczyli w trzech kilkudniowych rodzajach aktywności: spacery z plecakiem, pływanie kajakiem oraz pływanie Canoe. Badacze trzykrotnie zmierzyli u uczestników psychologiczny, subiektywny poziom stresu oraz fizjologiczny analizowany na podstawie poziomu kortyzolu w ślinie. Wyniki wykazały, że trzy aktywności bez względu na płeć na podobnym poziomie, istotnie obniżały psychologiczny i fizjologiczny poziom stresu u uczestników.
 
Zdaniem badaczy opisane korzyści są wynikiem aktywności w alternatywnym miejscu, które dawało poczucie fizycznej i psychicznej odmienności od codzienności. Bycie poza miejscem zamieszkania sprzyja regeneracji zasobów uwagi poprzez kontakt ze środowiskiem naturalnym.
 
Chang, Y., Davidson, C., Conklin, S., Ewert, A. (2018). The impact of short-term adventure-based outdoor programs on college students’ stress reduction, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(1), 1-17.
 
Zostańmy w kontakcie:
INSTAGRAM
YouTube
Facebook
LinkedIn