Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Czy osoby samotne mają niski poziom umiejętności interpersonalnych? [ENGLISH BELOW]

Komunikacja, Stres

 Aktualny stan wiedzy wskazuje na to, że chroniczna samotność jest niekorzystna zarówno dla zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Badacze Knowles, Lucas, Baumeister i Gardner postanowili sprawdzić, ile wspólnego z rzeczywistością ma stereotyp mówiący, że osoby samotne mają niskie umiejętności społeczne.

Osoby samotne uczestniczące w ich badaniach uzyskiwały niskie wyniki tylko w przypadku, gdy wiedziały, że zadanie mierzy poziom umiejętności społecznych. Tymczasem, gdy zatajono przed nimi cel zadania uzyskiwały wysokie wyniki. Co więcej ich średnie wyniki były wyższe niż osób badanych o niskim poziomie samotności.

Badacze wnioskują, że osoby samotne posiadają umiejętności interpersonalne jednak świadomość oceny tych umiejętności wywołuje lęk, który następnie pogarsza poziom wykonania, ponieważ jego odczuwania sprawia, że zaczynają nadmiernie monitorować to co robią i mówią.

By zniwelować ten efekt w innym warunku eksperymentalnym badacze przed jawną oceną umiejętności interpersonalnych podali osobom samotnym napój, który określili jako wysoko-kofeinowy. W rzeczywistości nie zawierał on kofeiny jednak zgodnie z przewidywaniami samotni uczestnicy zaczęli interpretować objawy stresu nie jako wynik nieradzenia sobie z sytuacją tylko rezultat działania energetyka i zaczęli uzyskiwać wysokie wyniki w zadaniu.


Knowles, M. L., Lucas, G. M., Baumeister, R. F., Gardner, W. L. (2015). Choking under social pressure: social monitoring among the lonely. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(6), 805-821.

 

[ENGLISH]

Do lonely people have a low level of interpersonal skills?

The current state of knowledge indicates that chronic loneliness is detrimental to both mental and physical health. Researchers Knowles, Lucas, Baumeister, and Gardner wanted to find out how much the stereotype that single people have low social skills has to do with reality.

Single people who participated in the study obtained low results only when they knew that the task measured their level of social skills. Nevertheless, when the purpose of the task had been concealed from them, they achieved high results. Additionally, their average results were higher than those of the respondents with a low level of loneliness.

The researchers presume that single people own interpersonal skills, however, the awareness of the assessment of these skills causes anxiety, which then diminishes the level of their performance as it makes them over-control the things they do and say.

Under other experimental conditions, to compensate for this effect, before explicitly assessing interpersonal skills the researchers had given single people a drink that they had described as high-caffeine. In reality, it had not contained caffeine at all. As predicted, the participants started to interpret the symptoms of stress to be the result of power drink consumption and not the effect of coping with the situation. Hence, they began to score high in the task.

Knowles, M. L., Lucas, G. M., Baumeister, R. F., Gardner, W. L. (2015). Choking under social pressure: social monitoring among the lonely. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(6), 805-821.

Zapisz się do newslettera

.