• How to support those who pass away?

   It is hard to convince anyone that death is an experience that makes a beneficial contribution to our lives. This is a topic often overlooked in both psychotherapeutic work and in medical practice. However, caring for the elderly, the ill or the dying is an area where the subject of death simply cannot be avoided.

  czytaj dalej
 • How to cope with contact with those who pass away?

  “You slip in and out of my room, give me medication and check my blood pressure. Is it because I’m a nurse or just a human being, I can sense that you’re scared? And your fear increases my fear. Why are you scared? After all, I’m the one who’s dying!”[1]. [1] E. Kübler-Ross, Death: The

  czytaj dalej
 • Czy osoby samotne mają niski poziom umiejętności interpersonalnych? [ENGLISH BELOW]

   Aktualny stan wiedzy wskazuje na to, że chroniczna samotność jest niekorzystna zarówno dla zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Badacze Knowles, Lucas, Baumeister i Gardner postanowili sprawdzić, ile wspólnego z rzeczywistością ma stereotyp mówiący, że osoby samotne mają niskie umiejętności społeczne. Osoby samotne uczestniczące w ich badaniach uzyskiwały niskie wyniki tylko w przypadku, gdy wiedziały, że

  czytaj dalej