Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Co zrobić by spotkania z innymi ludźmi dawały nam więcej satysfakcji? [English below]

Dobrostan, Styl życia

Badacze Dwyer, Kushlev i Dunn przeprowadzili dwa badania podczas, których sprawdziali czy obecność smartphone podczas spotkania z innymi ludźmi zmniejsza satysfakcję z kontaktu?

W pierwszym eksperymencie wzięło udział 300 osób, które z przyjacielem lub z członkiem rodziny, jadły posiłek w lokalnej kawiarni. Wyniki wykazały, że osoby, których telefon podczas posiłku znajdował się na stole czuły się bardziej rozproszone, a ich zadowolenie ze wspólnego czasu było mniejsze niż osób, które wcześniej odłożyły telefon.

W drugim badaniu wzięły udział 1244 osoby. W tym przypadku badacze przez tydzień monitorowali codzienną aktywność uczestników regularnie zadając im pytanie co robili podczas ostatnich 15 minut i jak się czują. Badcze wykazali, że gdy podczas kontaktów z innymi ludźmi uczestnicy używali telefonu komórkowego, doświadczali mniejszego poziomu zainteresowania drugą osobą oraz mniejszej satysfakcji z kontaktu.

W obu badaniach wykorzystywanie telefonu podczas kontaktu z kimś innym było związane z większym znudzeniem i niższym nastrojem.

Smartphone może skutecznie wspierać nas w podtrzymaniu kontaktów z innymi. Jeśli jednak chcemy by były to kontakty dające nam satysfakcję, używajmy go rozsądnie.

 

Dwyera, R.,  Kushlev, K., Dunna, E. (2018). Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions. Journal of Experimental Social Psychology, 78, 233-239.

Zostańmy w kontakcie:

INSTAGRAM
YouTube
FaceBook
LinkedIn

 

What to do to make meetings with other people more satisfying?

 

Researchers Dwyer, Kushlev and Dunn conducted two studies in which they were trying to check whether the presence of a smartphone during meetings with others reduces interpersonal satisfaction?

The first experiment involved 300 people eating a meal with a friend or family member at a local cafe. The results showed that people whose phone was on the table during a meal felt more distracted and less satisfied with the time spent together than those who had previously put down the phone.

1,244 people took part in the second study. In this case, the researchers monitored the participants’ daily activities for a week by regularly asking them what they had been doing in the last 15 minutes and how they were feeling. Results showed that when participants used a cell phone when interacting with other people, they experienced less interest in the other person and less satisfaction with the interaction.

In both studies, using a telephone while in contact with someone else was associated with greater boredom and lower mood.

A smartphone can effectively support us in keeping in touch with others. However, if we want these interactions to give us satisfaction and real human connection, we should use it wisely.

 

Dwyera, R.,  Kushlev, K., Dunna, E. (2018). Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions. Journal of Experimental Social Psychology, 78, 233-239.

Zapisz się do newslettera