O MNIE

Mateusz Banaszkiewicz


Psycholog zdrowia

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej 
– INTRA. Ukończył Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej oraz uzyskał tytuł terapeuty motywującego.

Prowadzi szkolenia i wykłady z obszaru radzenia sobie ze stresem, asertywności i efektywnej komunikacji.

Posiada doświadczenie w pracy asesora w sesjach AC i DC.

Prowadzi wykłady i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu pracowników. Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem. W projekcie realizowanym przez firmę Nutricia Polska prowadził warsztaty dla personelu medycznego dotyczące radzenia w sytuacjach konfliktowych z pacjentami w szpitalach zlokalizowanych w różnych częściach Polski. W programie profilaktyki zakażeń miejsca operowanego firmy Johnson & Johnson wspierał instrumentariuszki w radzeniu sobie ze stresem związanym z wykonywaną pracą.

Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT. Konsultował personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiadał za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie.

Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS głównie w obszarze radzenia sobie ze stresem  oraz zmiany zachowań zdrowotnych.

Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi 
w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia.

Fot. Uniwersytet SWPS

W ramach stałej współpracy regularnie reprezentuję Uniwersytet SWPS, Care Solutions, MoveMi oraz Fitqbe.