O MNIE

Mateusz Banaszkiewicz


Psycholog zdrowia

Prowadzi wykłady i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu pracowników. Specjalizuje się w obszarze radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji opartej na szacunku, profilaktyki Zespołu Wypalenia Zawodowego, asertywności, poprawy jakości snu
i pokrewnych obszarach wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne.

Posiada doświadczenie we wspieraniu personelu medycznego w rozwoju umiejętności komunikacji
z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem i profilaktyce Zespołu Wypalenia Zawodowego. W programie profilaktyki zakażeń miejsca operowanego wspierał instrumentariuszki w radzeniu sobie ze stresem związanym z wykonywaną pracą.

Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Konsultował personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiadał za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie.

Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS, głównie
w obszarze radzenia sobie ze stresem oraz zmiany zachowań zdrowotnych.

Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej
– INTRA. Ukończył Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej i uzyskał tytuł terapeuty motywującego. Aktualnie uczestniczy w kursach nauczycielskich:

Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia.

Fot. Uniwersytet SWPS

W ramach stałej współpracy regularnie reprezentuję Uniwersytet SWPS, Care Solutions, MoveMi oraz WorkSmile.